UYGULAMA ESASLARI

TÜZDER, bu setin bütün kitaplarını kapsayan bir program dâhilinde yürütülmesini tavsiye etmektedir.

TEM ile hazırlanan TÜZDER Yayınları için önerilen uygulama usullerindeki temel maksat, kitapların kullanımında maksimum faydayı elde etmek ve doğru bir gelişim yolu takip ederek çocuklarımızın potansiyelini en üst dereceye taşımaktır.

Öncelikle; kitapların kullanımında, gelişimsel aşamalarının dikkate alınarak her setteki kitapların birlikte ve eş zamanlı yürütülmesini tavsiye ediyoruz.

Setlerde yer alan kitaplar ayrı ayrı gelişim süreçlerini takip edecek şekilde, birbirini tamamlar nitelikte hazırlanmıştır. Setteki kitapları birer birer tamamlamak yerine, her kitaptan belirli adette sayfa uygulayarak setin her bir seviyesinde ilerleme kaydedilmesi gerekmektedir.

TEM olarak, her yaş seviyesine özel olarak planlanan setlerdeki soru zorluk seviyeleri kademeli artırılarak hazırlanmıştır. Ancak şu unutulmamalıdır ki; kitaplarda yer alan her etkinliğin, o yaş grubundaki tüm çocukların çözmesi/çözebilmesi gibi bir zorunluluk ve beklenti yoktur. Nitekim yapılan zekâ testlerini, dünyadaki uygulama ve tarama örneklerini göz önünde bulunduğumuzda, genellikle çocukların zihin yaşı ile takvim yaşı arasında ±6 aydan 36 aya kadar farklılıklar olduğu gözlemlenmiştir. Dolayısıyla, araştırma sonuçlarını da göz önünde bulundurduğumuzda, çocukların potansiyelini mevcudun çok daha ilerisine taşıyabilmek amacıyla, kitaplardaki etkinlikler gelişim farklılığı düşünülerek tasarlanmıştır.

Çocuğunuz, etkinlikleri yaparken bazen şaşırabilir, zorlanabilir, bütün uygulamaları doğru yapamayabilir. Bu yaş seviyesinde yanlış yapacağı veya yapamayacağı soru olabilir. Bazı sorularda zorlanması ve bir süre sonra tekrar bakması gerekebilir. Etkinlikler esnasında çocuğunuzu kaygı, duygu durum düzenlemesi, dürtü kontrolü ve duygusal tepkileri yönüyle gözlemleyebilirsiniz. Hata yaptığında, zorlandığında ebeveynin ilerleme için destek olması onun duygusal yönünü de destekleyecektir. Etkinlikleri yaparken çocuğunuzun, yönerge alma ve takibini yapma, işitsel uyaran ile görsel uyaranı ilişkilendirme becerisi gelişmiş olacaktır.

Etkinlikler, ebeveyn gözetiminde olabileceği gibi, çocuğunuz etkinlikleri kendi kendine de yapabilir. Böylece, zaman içinde kendi kendine çalışma alışkanlığı kazanacaktır.

TÜZDER Yayınlarında alan kitapları birer zekâ ve yetenek gelişim materyali gibi tekrar tekrar uygulayabilir, gelişimi daha yakından görebilirsiniz.

Sette yer alan her kitap, farklı kazanımlara sahip olmakla beraber, içerik olarak birbirini takip eden ve tamamlayan bir plan ile tasarlanmıştır.

Setlerde yer alan kitaplar için tek yaş düzeyi kısıtlaması olmayıp, özellikle fiziksel gelişim olarak ilgili yaş grubu ile beraber farklı zihinsel gelişim kategorisinde yer alan bütün çocuklara yönelik hazırlanmıştır. Her seviyeyi kendi içinde bir bütün gibi görüp, setlerdeki her kitabı eş zamanlı uygulayarak devam etmek; hem zihinsel, duygusal ve motor becerilere hem de fiziksel ve ruhsal gelişime farklı boyutlarda katkı sağlıyor olacaktır.

Bu kitaplar ile ilk defa tanışan çocuklarımızın (yaş fark etmeksizin) muhakkak ilk seviyeden itibaren uygulamalara başlaması, seti tanıyarak ve setin uygulama basamaklarını kademe kademe tamamlayarak ilerlemesi verimli bir çalışma ve daha iyi bir sonuç için gerekmektedir.

Set, evde kaliteli vakit geçirmek adına uygulanabileceği gibi, bir eğitim seti olarak sınıfta da kullanılabilmektedir. Dolayısı ile evde ve okulda uygulama şekilleri farklılık gösterecektir.

Gerek evde gerekse okulda uygulandığında aşağıdaki hususlara ayrıca dikkat edilmelidir.

  1. Uygulama gün aşırı yapılmalıdır, her gün uygulama yapılmamalıdır.
  2. Uygulama için gün içerisinde ayrılacak süre 30 dakikadan az, 60 dakikadan fazla olamamalıdır.
  3. Günün belirli saati sabit olarak uygulama için ayrılmalı ve bu süre başlangıcı ve bitişi belli olmalıdır. (Örneğin uygulama her seferinde 17:00 ile 17:30 saatleri aralığında yapılmalıdır.)
  4. Uygulama esnasında aynı gün en fazla iki kitapla çalışılmalıdır.
  5. Çalışmalar planlamada verilen sayıda yapılmalı ve tamamlandığında daha fazla yapılmamalıdır. Belirtilen etkinlikler verilen süreden daha kısa sürede bitilmiş ise etkinlikler hakkında çocuk ile konuşulabilir ve sözel değerlendirmeler yapılabilir.
  6. Uygulamaya başlarken önce kitap genel olarak incelenmeli, içeriklere hızlıca göz atılmalı ve kitapta çocuğu ne tarz etkinliklerin beklediği çocuğa anlatılmalıdır.
  7. Uygulamalar esnasında yönergeleri ve soruları okuyarak çocuğunuza destek olmalısınız ve çocuğunuzun etkinliği tam anlamadığı ya da anlamlandıramadığı durumlarda açıklayıcı ifadeler ile çalışmasına katkı sağlamalısınız.
  8. Çocuğun tamamlayamadığı ya da yapamadığı etkinliklerde ısrarcı olmadan o etkinliği boş bırakıp diğer etkinliklerden devam ederek çalışmasını sağlayın. Bir müddet sonra geriye dönüp kalan etkinlikleri bitirebilirsiniz.
  9. Unutmayınız ki bu etkinlikler yaş düzeyi esas alınarak hazırlanmış olup her çocuk için farklılık gösterebilmektedir. Dolayısı ile çocuğunuzun bir etkinliği yapamaması onun bir eksikliği olduğunun ya da bir etkinliği çok hızlı yapması onun akranlarından çok önde olduğunun bir belirtisi olmayacaktır.
  10. Ebeveyn veya öğretmenlerin, çocuklar ile gruplar halinde çalışırken çocukları kendi özelinde değerlendirmesi ve kıyaslama yapmaması gerektiğini hatırlatırız.

UYGULAMA PLANLAMASI

TÜZDER (Tüm Üstün Zekâlılar Derneği) tarafından tecrübe edilen uygulama şekli; süreklilikle pekiştirme usulüdür. Bu usul ile çocuklar, haftanın dört günü ve günaşırı olarak uygulama yaptıklarında daha aktif katılım gösterdikleri ve farklı çalışmaları beraber yürüttükleri için sıkılmadan devam ettikleri gözlemlenmiştir.

Haftalık uygulama çizelgesi her set için özel olarak hazırlanmıştır. Bu çizelgeler doğrultusunda, haftanın dört günü ve günde iki kitap olacak şekilde uygulama yapılmalıdır.

Çizelgelerde belirtilen adetler, edinilen tecrübeler, çocukların yaşı ve gelişim ortalamaları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

KİTAPLARI EĞİTİM MATERYALLERİ İLE KULLANMAK
(Zekâ Oyunları, Robotik Setler)

“Oyun bir eğitim aracıdır…”

Gerek çocukların gerekse yetişkinlerin eğitim-öğretim esnasında dikkatlerini uzunca bir süre muhafaza etmeleri oldukça güçtür. İnsanlar bir müddet sonra sıkılırlar ve dikkatleri dağılır. Bu da kalıcı bir şekilde algılamayı ve öğrenmeyi engeller. Anaokulu çocukları başta olmak üzere özellikle ilk ve ortaokul çağındaki çocuklarda dikkat süresinin daha kısa olduğu yapılan araştırmalarda tespit edilmiştir. Oyunla ve materyalle öğrenmenin bir diğer faydası dikkati yoğunlaştırmadaki etkisidir. Oyunlar ve materyaller; öğrencileri pasif durumdan aktif duruma geçirmeleri sebebi ile dikkati, diğer öğrenme tekniklerine göre daha fazla sağlarlar.

Eğitimcilerin zorlandığı iki önemli nokta vardır. Birincisi; eğitime katılan kişilerin gerçek kapasitelerini anlatmaktadır ki bunu her zaman başarmak oldukça zordur. Çünkü öğrenci rol yapıyor, anlamadığı halde anladım diyor olabilir. İkincisi; verilmek istenen şeylerin ne derece alınabildiğinin gözlenmesidir. Oyun anında çocuk, diğer zamanlara göre daha serbest hareket etmekte ve iç dünyasını daha gerçekçi olarak yansıtmaktadır. Böylece, hataları, zayıf yanları, buluşları, yetenekleri ve eğilimleri, çocuğun gerçek kişiliğini gözlemlemek mümkündür. Bu da eğitimcilerin çocukta var olan kapasite ile aynı zamanda verilmek istenilenlerin ne kadarını alabildiğinin değerlendirilmesini yapabilmesine imkân vermektedir.

Bundan dolayı TÜZDER olarak, kitaplar ile beraber eğitim materyallerinin kullanımını tavsiye ediyoruz.