TÜZDER YAYINLARI

TÜZDER (Tüm Üstün Zekâlılar Derneği) tarafından hazırlanan TÜZDER Yayınları;  Uluslararası standartlarda, çoklu dil seçeneğiyle hazırlanmış, PISA, TIMSS, STEM ve üstün zekâlı çocukların eğitim sistemine uygunluğu ICIE  (Uluslararası Eğitimde Innovasyon Merkezi) ve YTÜ (Yıldız Teknik Üniversitesi) tarafından onaylanmıştır.

Çocuğunuzun gelişimi için hazırlanan TÜZDER Yayınları Kitapları, TÜZDER Eğitim Metodu (TEM) yöntemine göre hazırlanmıştır. TEM’de esas olan anlayış, çocukların küçük adımlarla yürümesidir. Bu metotla hazırlanan kitaplarda, çocuğunuzun becerilerinin en üst noktaya taşınması hedeflenir.

Kitaplardaki kelimeler ifade ve hayal gücünü geliştirdiği gibi, görsellerin adetleri ve şekilleri ile de görsel hafızayı artırmaya yönelik bir sistem geliştirilmiştir.

Kitaplarda kullanılan kelimeler, görseller, soru türleri ve sorularla hedeflenen kazanımlar; insanlığı ileriye taşıyan becerilerin ufkunu yansıttığı için çocuğunuzu geleceğe hazırlar. Bu yüzden TEM ile 21. yüzyıl becerilerini destekleyen nitelikte, derinlemesine öğrenmeyi sağlayan gelişim alanlarına göre yoğunlaştırılmış içerikte etkinlikler tasarlanmıştır.

TÜZDER Eğitim Metodu (TEM) uluslararası ve ulusal alan araştırmaları, uygulamalardan alınan geri bildirimler ve TÜZDER Özel Atölyeleri çalışmaları kapsamında yapılan mevcut durum analizleri dikkate alınarak, 2011-2018 yıllarında geliştirilmiştir. Bu süreçte zihinsel gelişim eğitimlerini tatbik eden birçok paydaş kurum ve kuruluşun da katkıları dikkate alınarak metot kurgulanma çalışmaları tamamlanmıştır.

TEM ile hazırlanmış IQ, Dikkat ve Yetenek Geliştiren Kitaplar Serisi, her bir yaş grubunda çocuklarımızın, bütüncül olarak zihinsel gelişimini destekleme üzerine TÜZDER eğitim uzmanları ve uzman psikologlarınca tasarlanmıştır.

IQ, Dikkat ve Yetenek Geliştiren Kitaplar Serisi, çocuklarımızın gelişimsel özelliklerini, ilgi ve gereksinimleri ile çevresel koşullarını dikkate alan “gelişimsel”, “sarmal” ve “eklektik” bir yapıdadır.

TÜZDER Yayınları, setlerin bütün kitaplarını kapsayan bir program dâhilinde yürütülmesini tavsiye etmektedir.

TÜZDER

TÜZDER, bu ülkenin geleceği olan yavrularımızı, bu ülkenin değerleriyle donatmayı amaç edinmiş profesyonel bir sivil toplum organizasyonudur. TÜZDER, yıllarca standart kalıplara sokulmaya çalışılan eğitime yeni bir soluk getirme gayesiyle yola çıkmıştır. İlhamını Enderun’dan ve Gulamhane’lerden alan TÜZDER, yetenek ve nitelikleriyle farklı olan çocuklarımıza farklı bir bakış açısı, farklı ve özgün bir eğitim ortamı sunma gayretindedir.

2008 yılında fikri temelleri atılan organizasyon, 2011 yılında dernekleşmiştir. TÜZDER (Tüm Üstün Zekâlılar Derneği), üstün zekâlı ve üstün yetenekli çocukların tespit edilerek okul öncesi dönemden başlayıp yükseköğretim sonuna kadar aile, toplum ve eğitim ortamlarında desteklenmesini, geliştirilmesini, eğitimlerinin zenginleştirilmesini, sosyo-kültürel etkinliklere katılımlarının sağlanmasını amaç edinmiş, Türkiye’nin eğitim alanında önde gelen sivil toplum örgütüdür.

0 Kitap Sayısı
0 Mutlu Çocuk Sayısı
0 Eğitim Seti
0 Etkinlikler