TEM (TÜZDER Eğitim Metodu)

TÜZDER Eğitim Metodu; (TEM) uluslararası ve ulusal alan araştırmaları, uygulamalardan alınan geri bildirimleri ve TÜZDER Özel Atölyeleri çalışmaları kapsamında yapılan mevcut durum analizleri dikkate alınarak, 2011-2020 yıllarında geliştirilmiştir. Bu süreçte zihinsel gelişim eğitimlerini tatbik eden birçok paydaş kurum ve kuruluşların da katkıları dikkate alınarak metot kurgulanma çalışmaları tamamlanmıştır.

TEM ile hazırlanmış TÜZDER Yayınları, çocuğu, ebeveyni ve öğretmeni bütün olarak ele alan bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Her bir yaş grubundan çocuğun, bilişsel gelişimini destekleyebilmek amacıyla TÜZDER uzman psikologları ve eğitimcileri tarafından tasarlanmıştır.

TEM, çocuğun 21. Yüz yılda ihtiyaç duyulan temel becerileri, gelişimsel özellikleri ve ilgi alanları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Çocuğun aynı anda birden fazla gelişim alanını farklı yaklaşımlarla desteklediği için eklektik; kolaydan zora doğru ilerleyen ve o konuda uzmanlık sağlanana dek kavramlar tekrar edildiği için sarmal bir yapıdan oluşmaktadır.

TEM’de Kitabın Önemi

TÜZDER Eğitim Metodu içerisinde kitap hazırlığına duyulan ihtiyacın genel sebepleri şu şekilde sıralanabilir:

 • TÜZDER’in 2011 yılından itibaren hem üstün potansiyelli öğrenci grupları hem de karma öğrenci grupları ile uyguladığı atölye çalışmalarında edindiği tecrübe ve gördüğü ihtiyaçlar,
 • Birçok bakanlığın desteği ile yürütülen projeler kapsamında elde edilen veriler ve ortaya çıkan raporlar,
 • Kurumsal danışmanlığı yapılan pek çok özel anaokulu ve kolejden alınan geri bildirimler,
 • TÜZDER’in gönüllü akademik danışmanlarının, eğitmenlerinin ve psikologlarının yapmış oldukları saha tarama çalışmaları ve hazırlanan raporlar,
 • Piyasadaki kitapların alan uzmanları tarafından hazırlanmayıp salt ticari kaygı güden içeriğe sahip olması, alan kitaplarında da konu ve kazanım karmaşası olması,
 • Yurt dışı kaynaklı eğitim modelleri ve kitaplarının yeterli incelenmeyişi ve incelenen kitaplarında üzerine ekleme yapılmadan çeviri yapılıp sunulması.

Bununla beraber TÜZDER Yayınları’nın hazırlanma aşaması özellikle 2017-19 yıllarında hız kazanmıştır. Bahsedilen süreçte yurt dışında Avrupa’dan (Almanya, Fransa, Hollanda, Norveç vs.) Amerika’ya (Amerika Birleşik Devletleri); Asya’dan (Rusya, Kazakistan, Japonya, Çin vs.) Afrika’ya (Güney Afrika Cumhuriyeti) onlarca ülke ziyaret edilerek eğitim sistemleri, hazırlanan kitaplar incelenmiştir. Bu ziyaretler kapsamında binden fazla kitap incelenmek ve yayın kuruluna sunulmak üzere TÜZDER Yayınları Kütüphanesi’ne eklenmiştir.

Yaklaşık 2 yıllık Ar-Ge ve fizibiliteden sonra TÜZDER Yayınları kurulmuş ve ilk olarak IQ, Dikkat ve Yetenek Geliştiren Kitaplar Serisi hazırlanmıştır.

Yayınlarımızda Zeka ve Gelişim Testleri

DOT kitabında yer alan etkinlikler ve bu etkinler için tasarlanmış olan üç boyutlu ortam, çocuğun temel motor becerilerini, görsel ve mekânsal algısını geliştirmeye yardımcı olmaktadır. Kitabın içeriği incelendiğinde, zeka ve gelişim testlerinin belirli alt alanlarıyla benzerlik göstermektedir. Bunlar;

 • Binet: görsel motor alt testi
 • Denver II: ince motor alt testi
 • CAS: şekil hafızası alt testi
 • Gessel: görsel dikkat ve motor beceriler 

PAINT kitabında yer alan sıra dışı boyama etkinlikleri, çocuğun renk algısı ve el-göz koordinasyonunu geliştirmeye yardımcı olmaktadır. Kitabın içeriği incelendiğinde, zeka ve gelişim testlerinin belirli alt alanlarıyla benzerlik göstermektedir. Bunlar;

 • CAS: matris alt testi
 • Wisc-r/Wisc-4: küplerle desen alt testi
 • Frostig: görsel dikkat ve motor beceriler

DRAW kitabında yer alan etkinlikler, çocuğun çizim ve şekil boyutlandırma becerisi kazanmasına yardımcı olur. Kitabın içeriği incelendiğinde, zeka ve gelişim testlerinin belirli alt alanlarıyla benzerlik göstermektedir. Bunlar;

 • Binet: görsel motor alt testi
 • Denver II: ince motor alt testi
 • Wisc-r/Wisc-4:şifreleme alt testi
 • Gessel: görsel dikkat, motor beceriler, el göz koordinasyonu
 • Bender Gestalt: görsel dikkat, motor beceriler, el göz koordinasyonu
 • Frostig: görsel dikkat, motor beceriler, el göz koordinasyonu
 • Temel Kabiliyet Testi: yer kavramı alt testi
 • Özel Öğrenme Güçlüğü Bataryası 

CUBE kitabında yer alan etkinlikler, çocuğun parça-bütün ilişkisi, dikkat ve ayırt etme becerisini geliştirmeye yardımcı olmaktadır. Kitabın içeriği incelendiğinde, zeka ve gelişim testlerinin belirli alt alanlarıyla benzerlik göstermektedir. Bunlar;

 • Wisc-r/Wisc-4: küplerle desen ve parça birleştirme alt testi
 • CAS: şekil hafızası alt testi
 • Binet: görsel motor alt testi

FIND kitabında yer alan etkinlikler, çocuğun dikkat ve görsel ayırt ediciliği destekleyip, bellek gücü ve zihinsel performansının artmasına yardımcı olmaktadır. Kitabın içeriği incelendiğinde, zeka ve gelişim testlerinin belirli alt alanlarıyla benzerlik göstermektedir. Bunlar;

 • Wisc-r/Wisc-4: resim düzenleme, resim tamamlama, resim kavramları, mantık yürütme kareleri, simge arama ve çiz çıkar alt testi
 • Binet: görsel motor alt testi ve kavramsal düşünme alt testi
 • CAS: şekil hafızası alt testi
 • Frostig: görsel dikkat ve motor beceriler
 • Catell: tüm alt testler 

SOLVE kitabında yer alan etkinlikler, çocuğun problem çözme, mantık yürütme ve analitik düşünme becerilerini gelişmesine yardımcı olmaktadır. Kitabın içeriği incelendiğinde, zeka ve gelişim testlerinin belirli alt alanlarıyla benzerlik göstermektedir. Bunlar;

 • Porteus Labirentleri
 • Wisc-r/Wisc-4: yargılama alt testi
 • Binet: akıl yürütme, sosyal anlayış ve kavramsal düşünme alt testi
 • Catell: konum anlama ve yerleştirme alt testi

THINK kitabında yer alan etkinlikler çocuğun üst düzey düşünme becerilerinin gelişimine yardımcı olmakla birlikte çocuğun aşina olmadığı sorunlar,  olaylar ve belirsizlikler; sorular veya ikilemlerle karşılaştırmalı olarak düşünmesini sağlamaktadır. Kitabın içeriği incelendiğinde, zeka ve gelişim testlerinin belirli alt alanlarıyla benzerlik göstermektedir. Bunlar;

 • Wisc-r/Wisc-4: sözcük dağarcığı, benzerlikler, genel bilgi ve yargılama alt testi
 • Binet: akıl yürütme ve sosyal anlayış alt testi
 • Metropolitan: genel bilgi alt testi

LISTEN kitabında yer alan etkinlikler, çocuklarda, işitsel zeka, işitsel dikkat gibi becerilerin gelişmesine yardımcı olmaktadır. Kitabın içeriği incelendiğinde, zeka ve gelişim testlerinin belirli alt alanlarıyla benzerlik göstermektedir. Bunlar;

 • Wisc-r/Wisc-4: sayı dizisi, harf rakam dizisi alt testi
 • Binet: işitsel bellek alt testi
 • Metropolitan: kelime cümle anlama alt testi
 • Temel Kabiliyet Testi: tüm alt testler
 • Özel Öğrenme Güçlüğü Bataryası

ALGORTIHM kitabında yer alan etkinlikler, çocuğun kodlama ve algoritma mantığını öğrenmesini sağlamaktadır. Kitabın içeriği incelendiğinde, zeka ve gelişim testlerinin belirli alt alanlarıyla benzerlik göstermektedir. Bunlar;

 • Wisc-r/Wisc-4: şifreleme, mantık yürütme kareleri ve çiz çıkar alt testi
 • Binet: akıl yürütme alt testi
 • Catell: tüm alt testleri
 • CAS: planlama alt testi 

COORDINATE kitabında yer alan etkinlikler, çocuğun akıl yürütme, görsel ve mekânsal keskinlik gibi üst düzey bilişsel becerilerini güçlendirmeye yardımcı olmaktadır. Kitabın içeriği incelendiğinde, zeka ve gelişim testlerinin belirli alt alanlarıyla benzerlik göstermektedir. Bunlar;

 • CAS: eş zamanlar bilişsel işlemler, dikkat ve planlama alt testi